Monday, December 1, 2008

รูปพระพุทธเจ้า


รูปนี้มีการกล่าวอ้างจากหลายที่มา


จากหนังสือความสำเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้า เขียนโดยคุณศิริพงษ์ อัครศรึยุกต์

บอกว่าภาพนี้ถ่ายไว้เมื่อ 25 ปีที่แล้ว ลูกศิษย์ของหลวงพ่อสรวงคนหนึ่งที่อยู่ มศว บางเขน ได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย ได้ตั้งจิตอธิฐานว่า ถ้าสถานที่แห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงก็ขอให้ข้าพเจ้าถ่ายติดอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญ หลังจากนั้นจึงได้นำรูปถ่ายนี้มาถวายแด่หลวงพ่อสรวงและขอคำอธิบาย หลวงพ่อสรวงจึงได้รับรองรูปถ่ายนี้ว่าเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริง และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่านิพพานไม่ได้สูญ และหลังจากนั้นรูปพระพุทธเจ้านี้ก็แพร่หลายไปทั่วโลก

แต่อีกที่มาหนึ่งกล่าวว่า

เมื่อปี 2523 มีฝรั่งคนนึง ไปที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แล้วอธิษฐานว่า ถ้าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงขอให้ถ่ายรูปติด แล้วก็ได้รูปนี้ออกมา แต่บางข้อมูลกล่าวว่าชาวตะวันตกผู้นี้ ได้ไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยาแล้วตั้งจิตอธิษฐาน ขอพุทธานุภาพ ให้ตนได้เห็นพุทธนิมิตพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ ว่ากันว่า ชาวตะวันตกท่านนั้น ก็เห็นพุทธนิมิต สมความปรารถนาจากนั้นก็มา วาดเป็นภาพ ลักษณะของพระพุทธเจ้าที่ตนเองเห็นจากคัมภีร์มหาบุรุษ ที่ทำนายพุทธลักษณะกล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้า จะมีนิ้ว เท่ากันทุกนิ้ว ฝ่าเท้าเรียบเสมอกันลองสังเกตภาพแล้ววิเคราะห์เอาเองนะคะจริงไม่จริง แต่ที่สำคัญ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญทางศาสนา ควรให้ความเคารพอย่างยิ่ง

No comments: